Data privacy

Zo ga je compliant om met privacygevoelige klantgegevens volgens onder andere de GDPR wet- en regelgeving.

Bescherming van privacygevoelige persoonsgegevens wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Aan organisaties en dienstverleners worden dan ook steeds meer eisen gesteld aan het structureel borgen van processen en systemen rondom data privacy en vertrouwelijke informatie. Het goed inrichten van processen, het risicomanagement en het ICT-management zijn hiervoor cruciale items.

Lees ook het Data Privacy-beleid van Impress - 4DMS.

 

Single Customer View essentieel voor succesvolle langere Customer Lifecycle

door | 20 september 2018

In de eerste blog hebben we aangegeven hoe je de customer lifecycle oprekt en daarmee de klantwaarde (Customer Lifetime Value) vergroot. Er zijn meerdere factoren die dat proces beïnvloeden. De belangrijkste is wellicht de hoeveelheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van klantdata. Om te komen tot een eenduidig beeld van de klant moeten de klantgegevens […]

Lees verder

7 uitdagingen in datamanagement om te komen tot betere datakwaliteit

door | 13 maart 2018

Data is het nieuwe goud, je hoort en leest het overal, maar hoe ben je in staat om dat goud te ‘delven’? Het valt voor veel organisaties namelijk nog niet mee om echt toegevoegde waarde uit hun data te halen: dit zijn de uitdagingen in datamanagement.

Lees verder

Holistische benadering levert succesvol gebruik (en beheer) big data

door | 1 maart 2018

Holger Wandt (Quadient) over de complexiteit van het koppelen van verschillende databronnen in een “Big Data”-omgeving.

Lees verder

Versterkte rechten voor eigenaar van persoonsgegevens dankzij GDPR

door | 20 februari 2018

Nieuwe privacywetgeving stelt álle belangen veilig. Er is sinds de zomer van 2016 al een en ander veranderd op het gebied van privacywetgeving: vanaf juni 2016 is namelijk op Europees niveau de General Data Protection Regulation (GDPR) in gang gezet om de individuele eigenaar van persoonsgegevens meer bescherming te bieden. In Nederland is deze wetgeving […]

Lees verder

Integraal klantbeeld aan de basis van integere, succesvolle bedrijfsvoering

door | 20 februari 2018

Door strengere wet- en regelgeving op het gebied van privacy en allerlei bijkomende eisen als het gaat om de (controle van de) betrouwbaarheid van zowel klant (Customer Due diligence, oftewel ‘Ken je Klant’) als leverancier, wordt het steeds lastiger om je klant te leren kennen. We willen graag alles weten van onze klanten en proberen […]

Lees verder

GDPR is dé kans om relatie met klant naar hoger niveau te tillen

door | 31 januari 2018

GDPR is dé kans om orde op zaken te stellen, om te leren goed om te gaan met gevoelige (klant)gegevens en relevante informatie in het algemeen en zo de klantrelatie naar een hoger niveau te tillen.

Lees verder

Goede data en analyse van klantgedrag leiden tot perfecte klantcommunicatie

door | 14 november 2017

Het werd iedereen duidelijk gemaakt tijdens de eerste gecombineerde klantendag van 4DMS en Impress: klantdata zijn het nieuwe goud. Met de sprekers Cor Molenaar en Holger Wandt aan het woord, raakten de bezoekers overtuigd hoezeer de wereld verandert, digitaliseert, versnelt en hoezeer alles draait om (goede) klantdata. En de bijbehorende technologie om die klantdata te […]

Lees verder

Nieuwe GDPR privacywetgeving biedt juist grote kansen!

door | 19 oktober 2017

De nieuwe privacywetgeving hangt als een soort zwaard van Damocles boven de markt: wie gaat het op tijd halen en wie niet? Wie is in staat orde op zaken te stellen in zijn data en wie haakt definitief af? Heeft u al eens bedacht dat dit misschien wel hét moment is om grote stappen voorwaarts te zetten? Betere grip op data betekent immers betere kwaliteit van de data en (dus) betere marketing. Daarmee creëert u bij uw klanten bovendien een goed gevoel: het gevoel dat ze serieus worden genomen.

Lees verder

Niets zo vluchtig als kwaliteit van data

door | 1 september 2017

De mensen die zich binnen een bedrijf of organisatie bezig houden met zaken als Datawarehousing, Business Intelligence en Analytics bestaan bij de gratie van de datakwaliteit van de verstrekte informatie die ze kunnen leveren. Die datakwaliteit is cruciaal voor een succesvolle marketing (en verkoop)strategie. Je wilt immers op een persoonlijke manier contact onderhouden met de […]

Lees verder

GDPR; Waarmee moet u rekening houden?

door | 17 augustus 2017

Sinds de zomer van 2016 is op Europees niveau de General Data Protection Regulation (GDPR) in gang gezet om de individuele eigenaar van persoonsgegevens meer bescherming te bieden. In Nederland is deze wetgeving bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is feitelijk de opvolger van de wet Bescherming Persoonsgegevens. De wet Meldplicht Datalekken is […]

Lees verder

De Voordelen & Valkuilen van het ‘Data Management Platform’

door | 23 mei 2017

Bedrijft u marketing op een ‘onderbuikgevoel’? Neemt u de verschillende marketing beslissingen nog steeds zonder een cijfermatige onderbouwing? Of werkt u al met data maar zijn de databases niet up-to-date of zelfs niet aan elkaar gekoppeld?

Lees verder

Ontwikkelingen dataveiligheid 4DMS

door | 17 januari 2017

De overstap naar een nieuw hostingplatform en een strengere controle op cyber security. Dit zijn de ontwikkelingen in 2017 voor 4DMS op het gebied van dataveiligheid. Aangezien 4DMS informatiebeveiliging hoog in het vaandel heeft staan was dit een signaal om te onderzoeken op welk vlak wij, naast de verscherpte werkwijzen vanaf 2016, nog meer verbeteringen […]

Lees verder

Datagedreven communiceren bij leerlingenwerving

door | 28 september 2016

De strijd om de roc-student is heviger dan ooit. Het begeleiden van de potentiële student naar de juiste studiekeuze en dus naar studiesucces speelt een belangrijke rol. Het gebruik van beschikbare data is een belangrijk hulpmiddel in de communicatie. De ov-regeling voor mbo-scholieren is versoepeld. Scholieren kijken verder dan hun eigen woonplaats, waardoor roc’s een […]

Lees verder

Waarom 2017 het jaar van customer data platforms wordt

door | 27 juli 2016

In 2013 heeft er een nieuwe categorie genaamd customer data platforms – ook bekend als CDP – zijn intrede gedaan in de marketing. Vier jaar later verwachten wij een explosieve groei in het aantal implementaties. Een customer data platform is in onze ogen dé tool voor marketeers om elke individuele klant of potentiële klant centraal […]

Lees verder

4DMS en de wet op datalekken

door | 16 februari 2016

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Dit houdt in dat organisaties bij het constateren van een datalek direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Voorbeelden van […]

Lees verder

Wet Handhaving Consumentenbescherming

door | 23 januari 2014

De Nederlandse consument wordt goed beschermd. Dat weet u waarschijnlijk maar al te goed. Dit is lang niet overal in de wereld het geval. Consumers International (CI), de overkoepelende consumentenorganisatie, heeft in 2013 de status van consumentenrechten onderzocht. De resultaten zijn verbazingwekkend. Slechts de helft van de deelnemende landen besteedt voldoende aandacht aan de rechten van […]

Lees verder

Datakwaliteit: de sleutel tot kostenbesparing

door | 20 oktober 2013

Steeds meer organisaties focussen zich op dialoog marketing. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende kanalen die volledig met elkaar zijn geïntegreerd. Het succes van dialoog marketing staat of valt onder andere met de kwaliteit van data. Zonder kwalitatief goede data is succesvolle dialoog marketing niet mogelijk. Waarom datakwaliteit? De kleinste fout in de data […]

Lees verder